Lokalhistorie

Mjøsa. Årbok 1982-83

kr. 95,00

Anine Wollebæk Slaatto. Lillehammer-profiler

kr. 150,00

Livshistorie fra et kystsamfunn i Aust-Agder

kr. 100,00

Oalv Åsmundstad. Ovanom Helgefell.

kr. 150,00

Gjøvik bys historie

kr. 250,00

Per Ottesen. Hågå. Per Gyntgården

kr. 150,00

Ringsakeralmenningene etter 1915. Bind II

kr. 300,00

Hans Flaten. Hemsedal 1814-1914.

kr. 225,00

Fylkestings-forhandlinger. Buskerud fylke 1928

kr. 300,00

Årbok for Gjøvik. Tverrdalene

kr. 150,00

Årbok 2004. Ringsaker, Veldre og Brøttum historielag

kr. 100,00

Arvid Svendsen. … som en tiøring blæint femøringer

kr. 75,00

Ringsaker, Veldre og Brøttum historielag. Årbok 1998

kr. 100,00

Ringsaker, Veldre og Brøttum historielag. Årbok 1999.

kr. 100,00

Ringsaker, Veldre og Brøttum historielag. Årbok 1994.

kr. 75,00

Ringsaker, Veldre og Brøttum historielag. Årbok 2009.

kr. 100,00

Brøttum historielag. På gamle stier imilla Mjøsen og Messen

kr. 95,00

Ringsaker, Veldre og Brøttum historielag

kr. 95,00

Ringsaker, Veldre og Brøttum historielag. Årbok 1993

kr. 95,00

Brøttum historielag. På gamle stier imilla Mjøsen og Messen. 1984.

kr. 95,00

Brøttum historielag. På gamle stier imilla Mjøsen og Messen. 1982.

kr. 95,00

Ringsaker, Veldre og Brøttum historielag. Årbok 2016.

kr. 125,00

Brøttum historielag. På gamle stier imilla Mjøsen og messen. 1984.

kr. 95,00

Ringsaker, Veldre og Brøttum historielag. Årbok 2017

kr. 125,00

Jarle Rømo. Skolen på Brøttum i 200 år

kr. 150,00

Årbok for Hadeland 1978

kr. 100,00

Eide kirkes 200 års jubileum

kr. 125,00

Asle Svarverud. Ringerike gjennom fire årstider

kr. 130,00

Sigurd Senje. Vi i Østensjøbyen

kr. 150,00

Hønefossboka 2002

kr. 150,00

Margit Harsson. Stein - en storgård på Ringerike

kr. 200,00

Anders Gaarder. 25 år i Valdres-turismens tjeneste

kr. 125,00

Vallø & Omegn historielag. Fra Teien til lille Bogen

kr. 125,00

Vang Mållag. Ro meg over. Vers frå Vang

kr. 100,00

Byminner. Fagerborg

kr. 100,00

Per Kveseth. Hønefoss og Omegn faglige Samorganisasjon 1918-1993

kr. 125,00

Sannidal kirke og menighet gjennom 200 år

kr. 95,00

Årbok for Gudbrandsdalen 1969

kr. 110,00

Oddvar Rakeng. 43 opplandskunstnere

kr. 150,00

Fotballklubben "Fremad" Lillehammer 1911-1946

kr. 300,00

Vandreboka for Fåberg og Lillehammer

kr. 135,00

Manns minne. Trøndelag. Daglegliv ved hundreårsskiftet

kr. 125,00

Fåberg kirke 1727-1977

kr. 100,00

Skibladner 1856-1981

kr. 150,00

Olaf Heitkøtter/Arvid Møller. Se Norges OL-dal! Lillehammer og Gudbrandsdalen

kr. 120,00

Henrik Haugstøl. Bilder fra det gamle Christiania

kr. 150,00

Sjøforsvaret i Rogaland

kr. 220,00

Leif Th. Pettersen. Elektrisitetsforsyningen på Ringerike gjennom 75 år

kr. 100,00

Ragnar Pedersen. Seterbruket på Hedmarken

kr. 200,00

Arne Staff. Hamarjazz i 50 år

kr. 225,00

Glimt fra gamle Hamar

kr. 125,00

Johs. Bueie. Kring ei mjølkerampe

kr. 100,00

Lars Kindem. Vossavangen. Bind I

kr. 450,00

Speidern i Hønefoss 1915-2015

kr. 145,00

Ringerike, Hole og Jevnaker. Året som gikk 2000

kr. 150,00

Bjarne Langseth. Randselvas verdier i et historisk perspektiv

kr. 100,00

Josef Strand. På råk og rekste

kr. 200,00

Ole Hershoug. Fedrenegården. Trekk av livet på en storgård på Hedemarken før i tiden

kr. 150,00

Kåre Kleivan. Norge i nord

kr. 125,00

Ulf Moen/Jan O. Henriksen. Trondhjemske streker

kr. 175,00

Martin Dehli. Den høyere skole i Gjøvik 1873-1940

kr. 150,00

I hundre. Valdresbanens historie

kr. 180,00

Arne Bergdølmo. Ei tid som var...

kr. 200,00

Skatval. Vår historiske arv. Skatval kommune 1902-1961. Bind VI.

kr. 150,00

Skatval. Vår historiske arv. Den første tid. Bind IV

kr. 150,00

Historielagene i Stjørdalsbygdene

kr. 125,00

Alfred Kvalheim. Stril og embetsmann

kr. 145,00

Vera Henriksen. Spiterstulen gjennom 150 år

kr. 160,00

Bygd og by i Norge. Hedmark

kr. 130,00

Bygd og by i Norge. Akershus

kr. 130,00

Anine Wollebæk Slaatto. Lillehammer-profiler. Artikkelsamling

kr. 100,00

Vera Henriksen m.fl. Spiterstulen

kr. 100,00

Landingen. Årbok 1992

kr. 100,00

Landingen. Årbok 1987

kr. 100,00

Landingen. Årbok 1983

kr. 100,00

Landingen. Årbok 1979

kr. 100,00

Landingen. Årbok 1993

kr. 100,00

Odd Strand. En kongstanke. Bergensbanens elektrifisering

kr. 150,00

Magne R. Skårberg ...med glimt i øyeblikket

kr. 120,00

Sjusjøen fjellkirke 1962-2012

kr. 100,00

Årbok for Vefsn, Grane og Hattfjelldal 2017

kr. 130,00

Årbok for Vefsn, Grane og Hattfjelldal 2016

kr. 130,00

Ola Matti Mathisen. Mesnaelva. Elva i våre hjerter

kr. 120,00

Bjørnar Ingulfsen. Mosjøen og Vefsn - der hav og fjell møtes

kr. 140,00

Per Ottesen. Hågå. Per Gyntgården

kr. 100,00

Jevnaker idrettsforening 85 år

kr. 50,00

Almenningene på Hadeland 1907-1957

kr. 150,00

Anders Sandvig. I praksis og på samlerferd

kr. 300,00

Kumur. Minner fra krigstida. Snåsa historielag

kr. 100,00

Arve Lillevold. Hotel Central Elverum 1918-1968

kr. 180,00

Per Kveseth. I.F. Tyristubben 1892-1992

kr. 125,00

Thure Lund. Toner fra Modum

kr. 140,00

Norske gardsbruk. Hedmark fylke V

kr. 225,00

St. Hallvard. Organ for Selskabet for Oslo byes vel. 1939

kr. 210,00

Aker 1837-1937

kr. 125,00

Aker 1837-1937 Bind II

kr. 125,00

Aker 1837-1937 Bind V

kr. 125,00

Aker 1837-1937 Bind IV

kr. 125,00

IF Liv/Fossekallen 1895-1995

kr. 200,00

Per Ove Undseth. Fortellinger fra barndom og ungdom (Rendalen)

kr. 150,00

Frogn bygdebokverk. Bind 2

kr. 225,00

H.O. Christophersen. På byens terskel

kr. 150,00

Ringerikes lensmenn. 800 år i kongens tjeneste

kr. 200,00

Buskerudboka

kr. 200,00

Hønefossboka 2002

kr. 180,00

Harald Utter. Eventyret CC Vest

kr. 150,00

Fotefar. Tidsskrift for sogelaga i Vanylven

kr. 120,00

Ringerike Sparebanks Kulturstiftelse. Fengselet 1864-2014

kr. 150,00

Bærums Skiklub 1885-1985

kr. 150,00

Tor Selstad/Arve Stensrud. Den store Mjøsboka

kr. 100,00

Oslo Brannvesen 125 år. 1861-1986

kr. 150,00

Brann- og redningsetaten (Oslo). Jubileumsåret 2011

kr. 130,00

Bjarne Jensen. Stuene i Marka

kr. 135,00

Leif Sverre Berg. Uka som gikk i Hønefoss

kr. 450,00

Johan O. Jensen. Trondheims vår barndoms by

kr. 100,00

Årbok 1994. Ringerike - Hole - Jevnaker

kr. 135,00

John W. Jacobsen. Glimt fra dagliglivet i Lier fra 1900 til 1960-årene

kr. 225,00

Ivar Aasen. Ord, uttrykk og inntrykk frå Hallingdal og Valdres

kr. 260,00

N.R. Østgaard. En Fjeldbygd. Billeder fra Østerdalen

kr. 100,00

Sigrid og Håkon Christie. Norske minnesmerker. Norges kirker. Buskerud bind I

kr. 180,00

Musikklivet på Nakkerud og Tyristrand gjennom tidene

kr. 225,00

Øystein Brekke. Hønefoss sjakklubb gjennom tidene

kr. 145,00

Else Bjørnson. Aulestad

kr. 145,00

Einar Granum. Vagabond i Oslo by

kr. 130,00

Christoffer Bye. Mitt barndomsrike (Geithus, Modum)

kr. 290,00

50 år med Hamar og Omegn boligbyggelag

kr. 110,00

Rømskog bygdebok

kr. 225,00

Årbok for Hadeland 2001

kr. 100,00

Gerd Hennum. Hadeland

kr. 250,00

Ragnar Pedersen. Lillehovbygningen (Stange). En undersøkelse om byggeskikk og husliv.

kr. 75,00

Hadeland. Bygdebok (1953)

kr. 300,00

Årbok for Rana 1994

kr. 125,00

Norderhov kommune. Det kommunale sjølstyre 1837-1937-1945

kr. 250,00

Årbok for Rana 1992

kr. 125,00

Årbok for Rana 1990

kr. 125,00

Årbok for Rana 1997

kr. 125,00

Årbok for Rana 1997

kr. 125,00

Arnfinn Engen. Husmannstid og husmannsfolk

kr. 200,00

Ivar Grøvik. Hjørundfjordboka 1

kr. 400,00

Torger T. Risdal. Ymse gamalt frå og omkring Skåbu

kr. 130,00

Årbok for Gudbrandsdalen 1993

kr. 150,00

Even og Peter Sveipe/J. Haraldseid. Fron-slekter

kr. 450,00

Gudbrandsdalsbilde

kr. 75,00

Gudbrandsdalsbilde 2

kr. 75,00

Lillehammer. By og bygd - gate og grend

kr. 160,00

Fåberg og Lillehammer. Årbok nr. 36

kr. 180,00

Fåberg og Lillehammer. Årbok nr. 6

kr. 100,00

Fåberg og Lillehammer. Årbok nr. 8

kr. 100,00

Henry Nordstrøm. Det gamle lillehammer. Historier bak byhistorien

kr. 180,00

Karl Halvorsen. Det gamle Lillehammer. Historier og biografier

kr. 150,00

Fåberg og Lillehammer. Årbok nr. 3

kr. 100,00

Fåberg og Lillehammer. Årbok nr. 5

kr. 150,00

Fåberg og Lillehammer. Årbok nr. 2

kr. 100,00

Fåberg og Lillehammer. Årbok nr. 1

kr. 100,00

Liv Røed. Ås-bygda rundt

kr. 150,00

Lillehammer og Fåbergs historie. Bind 3

kr. 200,00

Oplysninger om slekten Lo fra gården Lo (Nord-Fron)

kr. 400,00

Per Åsmundstad. Vålebru 1899-1999. "Landets minste by"

kr. 180,00

Riddergaarden og familien ridder

kr. 225,00

Eling Aurstad. Verdal Samvirkelag 1892-1992

kr. 200,00

Liv/Fossekallen 100 år. 1895-1995

kr. 200,00

Hans Hegna. Ådal 1814-1957

kr. 475,00

Håkon Finstad. Nærbilder fra Kragerø sjøfartshistorie uner krigen 1807-1814

kr. 200,00

Sigurd Senje. Akerselva

kr. 150,00

Gausdal bygdehistorie. Bind 5

kr. 200,00

St. Hanshaugen - streiftog i bydelens nedre del

kr. 125,00

Ivar Kleiven. I heimegrendi

kr. 100,00

Audun Høgbrenna/Inger Marie Slettahaug. Ordhittug døl

kr. 100,00

Hilsen fra Oppland

kr. 100,00

Oddrun Kårstad. Hamar Bispestols historie 1153-1953

kr. 125,00

Norske gardsbruk. Buskerud fylke I

kr. 450,00

Frank Solbakken. Snertingdal Handelslag 1909-2007

kr. 200,00

Lillehammer og Omland Turistforening (1995)

kr. 140,00

De nye orglene i Steinkjer kirke

kr. 100,00

Eivind Barca. Oppegård kommunes historie

kr. 250,00

Bjarne Grimsrud. Fra lensherre til fylkesrådmann

kr. 180,00

Ola Matti Mathisen. Granheim lungesykehus 1905-2005

kr. 125,00

Alfred Kråbøl. Blant høyfjellets høvdinger

kr. 125,00

Sogn og Fjordane i manns minne

kr. 120,00

Akershus Slotts Venner. Årsskrift 2005

kr. 100,00

Akershus Slotts Venner. Årsskrift 2004

kr. 100,00

Akershus Slotts Venner. Årsskrift 1999

kr. 100,00

Akershus Slotts Venner. Årsskrift 2000

kr. 100,00

Akershus Slotts Venner. Årsskrift 2001

kr. 100,00

Hans Andreas Fristad. Køla-Pålsen. Kristiania-gründer og byoriginal

kr. 150,00

H.O. Christophersen. Krokskogen i gamle dager

kr. 130,00

Haakon B. Nielson. Vandringer i Oslo og det Christiania

kr. 150,00

Oslomarka. Første bind.

kr. 130,00

Oslomarka. Annet bind

kr. 130,00

Akershus Slotts Venner. Årsskrift 2003

kr. 100,00

Ragnar Ødegaard. Hamar Park 125 år

kr. 200,00

Odd Stensrud. Voll. 2 gardssamfunn i Vang

kr. 160,00

Oddvar Rakeng. Bjerkebæk - fra dikterhjem og bohemhule til museum

kr. 160,00

Yngvar Hauge. Bogstad 1649-1772

kr. 90,00

Ekserserplassen Jørstadmoen 1787-1998

kr. 225,00

Asbjørn Lund. Vandringer i det Trondhjem som svant

kr. 225,00

Arnfinn Gravem. Lunner kommune 1898-1998

kr. 160,00

Skatval. Vår historiske arv. Bind V

kr. 200,00

Gøthe Gøthesen. Oslofjorden

kr. 200,00

Vandringer i Asker-børingens utmark

kr. 180,00

Per Otto Borgen. Ringerike by- og bygdeleksikon

kr. 200,00

Årbok for Hadeland 2011

kr. 125,00

Årbok for Hadeland 1999

kr. 125,00

Petter J. Liland. Tjøtta. Historien om en gård

kr. 220,00

Tore Vassdal. Over Haukeli

kr. 200,00

Håkon Eng. Byminner (Lillehammer)

kr. 150,00

Dovrebygda 2017

kr. 100,00

Fåberg og Lillehammer . Årbok 2011

kr. 125,00

Oslo 1945 - 1965

kr. 225,00

Johan Storm Munch. Lillehammer videregående skole 1849-1999

kr. 190,00

Frå Gudbrandsdal landsgymnas til Vinstra vidaregåande skule 1946-1996

kr. 125,00

Harald Jacobsen/Jan Henning Larsen. Dokkfløys historie

kr. 190,00

Bygda i byen

kr. 145,00

En reise rundt Mjøsa

kr. 225,00

Bærum. Vandringer i tekst og akvarell

kr. 150,00

Martha Østensvig. Bygdebok for Askim

kr. 290,00

Gammalt frå Stange og Romedal 1982

kr. 120,00

Gammalt frå Stange og Romedal 1979

kr. 125,00

Gammelt fra Stange og Romedal 1972

kr. 140,00

Gjøvik bys historie 1861-1961

kr. 225,00

Knut N. Mjåvatn. Gisletveit - den gamle og nye slekt

kr. 375,00

Knut N. Mjåvatn. Skollenborg-slekta på Vegårshei

kr. 400,00

Per R. Bærøe. Lillehammer 1860 til 1960

kr. 150,00

Arne Flatmoen. Turist i Gudbrandsdalen på 1800-tallet

kr. 200,00

Husmannsplasser i Fåberg

kr. 225,00

Fartein Valen-Sendstad. Gudbrandsdalen i middelalderen

kr. 225,00

Lillehammer. By og bygd - gate og trend

kr. 180,00

Kristian Hosar. Håndverkere i Lillehammer

kr. 180,00

Arnfinn Engen. Freda hus og gardstun i Gudbrandsdalen

kr. 325,00

Per R. Bærøe. Lillehammer 1827-1900

kr. 180,00

Ålesund og Sunnmøre

kr. 90,00

Toril Mesna. Mesnalien. Fra kursted til sykehus til?

kr. 150,00

Jørn Sandnes (redaktør). Trondheim. Olavs by i tusen år

kr. 125,00

Da'n Adam gjætte på Gåsøy`n (Gausdal)

kr. 190,00

Mathis Kværne. Langs den gamle kongeveien

kr. 150,00

Olav Hovland. Minner fra Fåberg Vestfjell

kr. 150,00

Jon Peder Vestad. Gausdalsmålet

kr. 150,00

Svein Amblie. Lillehammer kommuneforening 1923-1998

kr. 150,00

Vingrom idrettslag 1930-2005

kr. 135,00

Erlend Moberget. Ætta fra Nordskogbygda

kr. 375,00

M. Bruheim. Skjåk Ålmenning 1798-1948

kr. 325,00

Handlekurv

 x 

Handlekurv er tom

Bøker fra Lillehammer Antikvariat selges kun gjennom vår nettbutikk. Bøkene sendes som pakke med vedlagt faktura.

Porto er ikke inkludert i bokens pris. Pakker inntil fem kilo vil i de aller fleste tilfeller belastes med kroner 70,- Mer enn fem kilo, kroner 149,-  Avvik kan forekomme ved forsendelse av ukurante formater, etc. Større forsendelser etter avtale.

Angrerettloven gjelder ved kjøp i vår nettbutikk. Du har rett til å angre kjøpet innen 14 dager etter mottatt vare. Kjøper betaler returporto. 
https://www.forbrukertilsynet.no/lov-og-rett/angrerettloven

Vi vektlegger en grundig beskrivelse av bøkenes tilstand. Hvis du mener at boken ikke samsvarer med beskrivelsen, det vil si at den har feil eller mangler som burde vært oppgitt, kan boken refunderes uten kostnad. Vi tilbakebetaler porto etter Postens takster når refundert vare er mottatt.

Kontakt

Henning Log
Lillehammer Media AS
Postboks 132
2601 LILLEHAMMER
Tlf: 97 06 45 18
Org.nr. 990 102 473