Historie/politikk/samfunn/økonomi

Edvard Bull. Norge 1814. Grunnloven og folkestyret

kr. 95,00

Sverre Steen. Frihet og liv er ett. Norge fra 1920-årene til 1950

kr. 125,00

Anders Buraas. De reiste ut. Syv fortellinger

kr. 125,00

Fredrik Paasche. Artikler og taler. I utvalg ved Philip Houm.

kr. 140,00

Jahn Otto Johansen. Polen mellom øst og vest

kr. 110,00

Arne Bergsgård. Frå 17.mai til 9.april

kr. 200,00

Hugo Valentin. Det jødiske folket skjebne

kr. 100,00

Forsvarets rolle i Norges historie

kr. 150,00

Harald Hindhamar og Christian Gierløff. Landskap og kultur i Norge

kr. 80,00

Øystein Rian. Norsk historieskrivning gjennom 800 år

kr. 150,00

Det norske Arbeiderparti. Beretning 1959-1960

kr. 130,00

Frede Castberg. Dogmer kontra fredspolitikk

kr. 95,00

Slavearbeid i Sovjet-Russland

kr. 85,00

Ole O. Moen. Den amerikanske borgerkrigen

kr. 145,00

Rolv Laache. Nordmenn og svensker efter 1814

kr. 95,00

Jon Gunnar Arntzen. Alt for Norge, kongehuset gjennom 100 år

kr. 150,00

Kristin von Hirsch. Barndom 50-tallet

kr. 150,00

Johan Scharffenberg. Norske aktstykker til okkupasjonens forhistorie

kr. 75,00

Christian Borch. Sannhetens kår

kr. 125,00

Ivar Welle. Kirkens historie. Bind II

kr. 125,00

Rolf Thommessen. Antiken

kr. 125,00

Richard Herrmann. Mine gleders by

kr. 100,00

Olav Stokland. Av Norges historie

kr. 100,00

Albert Henrik Mohn. Nærbilde av Amerika

kr. 100,00

Lesley og Roy Adkins. Kappløpet om å løse hieroglyfenes gåte

kr. 200,00

Umberto Nobile. Med "Norge" over Nordpolen

kr. 150,00

Sverre Mørkhagen. Utvandringen til Amerika 1825-1975

kr. 150,00

Ørnuf Hodne. Kvinner og menn i norsk krigshverdag 1550-1905

kr. 180,00

Terje Nordby. Forvandlinger. Et moderne møte med greske myter

kr. 150,00

Svein Tuastad. Venstresidas nye utfordringar

kr. 130,00

David J. Dallin. Det nye sovjetimperium

kr. 90,00

Naomi Klein. Katastrofekapitalismens fremmarsj

kr. 175,00

Kaare Fr. Wilhelmsen. Den politiske arbeiderbevegelse i Buskerud

kr. 100,00

Torbjørn Færøvik. Midtens rike. En vandring i Kinas historie

kr. 100,00

Vera Henriksen. Gisle Surssons saga

kr. 125,00

Christian Gierløff. Folket som utvandrer

kr. 125,00

Francis Bull. Kunstnerliv i Rom

kr. 280,00

Einar Gerhardsen. Litt foreningskunnskap

kr. 125,00

Thor Heyerdahl. Pyramidene i Tucume

kr. 100,00

Thor Heyerdahl. Skjebnemøte vest for havet

kr. 100,00

Torill Thorstad Hauger. Krestiane Kristiania

kr. 75,00

Leo Hjortsø. Greske guder og helter

kr. 150,00

Karsten Alnæs. Historien om Norge I

kr. 100,00

Karsten Alnæs. Historien om Norge V

kr. 100,00

Johan Scharffenberg. Frihet og menneskeverd

kr. 95,00

Adam Hochschild. Begrav lenkene. Kampen mot slaveriet

kr. 190,00

Chr. A. R. Christensen. Verden i går og i dag I-V

kr. 300,00

Snorre Sturlasons kongesagaer. "Stormutgaven"

kr. 250,00

Karl Jakob Skarstein. Krigen mot siouxene. Nordmenn mot indianere 1862-1863

kr. 160,00

Dag Seierstad. Folket sa nei. Norsk EU-motstand fra 1961 til i dag

kr. 180,00

Philby. Spionen som forrådte en hel generasjon

kr. 150,00

Finn Jor. Politi i Norge. Norsk Politiforbunds 75-års jubileumsskrift

kr. 125,00

Ingeniør- og sambandsoffiserenes forening 100 år. 1898-1998

kr. 140,00

Einar A. Terjesen. Maidagen. 1. mai feiringens historie i Norge

kr. 160,00

Ivar Ulvestad. Postkortets historie i Norge

kr. 225,00

Arve Johnsen. Norges evige rikdom. Oljen, gassen og petrokronene

kr. 200,00

Gudmund Skjeldal/Unni Berge. Feber. Historia om norsk olje og gass

kr. 180,00

David van Reybrouck. Kongo. Historien og Afrikas hjerte

kr. 150,00

Lotte Hedeager/Henrik Tvarnø. Tusen års europahistorie

kr. 150,00

Loretta Napoleoni. Røverøkonomien

kr. 150,00

Espen Goffeng. Dødelig farvann. Øyenvitne til Israels angrep på fredsflåten

kr. 100,00

Dusko Doder. Sovjetmaktens hemmelige verden

kr. 140,00

Peter Englund. Poltava. Fortellingen om en hærs undergang

kr. 130,00

C. W. Ceram. Gjennom 5000 år. Arkeologiens roman

kr. 160,00

Kjell Arnljot Wig. Spillet om tronen

kr. 110,00

Hans Wilhelm Steinfeld. Nærbilder fra et politisk jordskjelv

kr. 150,00

Tor Egil Førland og Trine Rogg Korsvik. 1968

kr. 200,00

Harald Berntsen. 100 år med Folkets Hus

kr. 225,00

Anlaug Busund. Det forjettede land

kr. 125,00

evegelser per side Dato Type Tekst Beløp Saldo 31.03.2020 Gebyr -490,00 -139...

kr. 150,00

Ørnulf Hodne. Det norske folkeeventyret

kr. 125,00

Thomas Michell. Historien om den skotske ekspedisjon til Norge i 1612

kr. 200,00

Thor B. Arlov. Svalbards historie 1596-1996

kr. 200,00

Egil A. Wyller. Platon I. Grunnvisjonen og det skjønne

kr. 150,00

Referater fra de hemmelige møter i Stortinget 1905

kr. 200,00

Yngvar Ustvedt. Paradiset og tårene

kr. 130,00

Konrad Nordahl. Med LO for friheten

kr. 100,00

Axel Motzfeldt. Marskalk Bazaines proces

kr. 100,00

Otto Ottesen. Hva har vi fått fra det gamle China?

kr. 125,00

T.B. Stornæs-Nilsen. Berlin. Et europeisk drama

kr. 200,00

Byhistorisk utstilling paa Akershus slot. 1924

kr. 100,00

Morten Jentoft. Radio Moskva. Nordmenn i Sovjet-propagandaens tjeneste

kr. 200,00

Laurence Rees. Stalin, nazistene og Vesten

kr. 160,00

Thorkild Hansen. Slavenes kyst

kr. 100,00

Carl Fredrik Engelstad. Kulturkollisjon i Afrika

kr. 150,00

Åsne Seierstad. Med ryggen mot verden - fremdeles

kr. 100,00

Åsne Seierstad. De krenkede

kr. 100,00

Eva Joly. Er det en slik verden vi vil ha?

kr. 100,00

Norsk slektshistorisk tidsskrift. Bind XXI

kr. 290,00

Historisk tidsskrift. Bind 39

kr. 200,00

O. Heitmann Andersen. Det norske folks busetning og landnåm

kr. 200,00

O. Heitmann. Det norske folks busetning og landnåm

kr. 200,00

Halvdan Koht. Revolusjonsåret 1848

kr. 150,00

Norsk slektshistorisk tidsskrift. Bind XIX

kr. 290,00

Norsk slektshistorisk tidsskrift. Bind X

kr. 350,00

Basil Davidson. Sorte mor

kr. 150,00

Norsk slektshistorisk tidsskrift. Bind XXII

kr. 290,00

Norsk slektshistorisk tidsskrift. Bind XX

kr. 290,00

Eirik Hornborg. Det fria Finland

kr. 150,00

Universitetet i Oslo 1911-1961. Bind II

kr. 150,00

Kjell Bondevik. Studiar i norsk segnhistorie

kr. 200,00

Nordisk misjonshistorie

kr. 150,00

Frans G. Bengtsson. Karl XII

kr. 200,00

Historisk tidsskrift. Bind 46

kr. 200,00

Anton Mohr. En lukket verden

kr. 150,00

Yngvar Ustvedt. Det skjedde i Norge. Bind 1

kr. 120,00

Historisk tidsskrift bind 42

kr. 200,00

Historisk tidsskrift. Bind 38

kr. 200,00

Norsk slektshistorisk tidsskrift. Bind XVIII

kr. 290,00

Jørgen Gløersen. Dødsfall i Norge 1826-1840

kr. 600,00

Jørgen Gløersen. Dødsfall i Norge 1763-1825

kr. 700,00

Nina Arkina. Lenin og hans kvinne

kr. 150,00

Asgaut Steinnes. Husebyar

kr. 300,00

Basil Davidson. Det glemte Afrika

kr. 125,00

Universitetet i Oslo 1911-1961. Bind I

kr. 100,00

Yngvar Ustvedt. Det skjedde i Norge 1972-86

kr. 120,00

Yngvar Ustvedt. Det skjedde i Norge. Bind 2. 1952-61

kr. 120,00

O. B. Grimley. Amerikas presidenter og historien om deres tid

kr. 150,00

Charles Joys. Biskop og konge. Bispevalg i Norge 1000-1350

kr. 200,00

Trygve Width. Det britiske verdensrike

kr. 180,00

Historisk tidsskrift. Bind 53

kr. 200,00

Herodots historie. Bind I-II

kr. 200,00

Historisk tidsskrift. Bind 41

kr. 200,00

Stewart Holbrook. Gullets fyrster

kr. 100,00

S. Eitrem. Sokrates

kr. 150,00

Norsk Slektshistorisk Tidsskrift. Bind XVII

kr. 290,00

Halvdan Koht. Inn i einveldet 1657-1661

kr. 100,00

Historisk tidsskrift. Bind 36

kr. 200,00

Historisk tidsskrift. Bind 37

kr. 200,00

Historisk tidsskrift. Bind 51

kr. 200,00

Per Wästberg. Forbudt område

kr. 80,00

Halvdan Koht. Olav Engelbriktsson og sjølvstende-tapet

kr. 120,00

Historisk tidsskrift. Bind 54

kr. 200,00

Historisk tidsskrift. Bind 34

kr. 200,00

Historisk tidsskrift. Bind 50

kr. 200,00

Norsk Slektshistorisk Tidsskrift. Bind XXIX og XXX

kr. 500,00

Historisk tidsskrift. Bind 35

kr. 200,00

Historisk tidsskrift. Bind 43

kr. 200,00

Thorkild Hansen. Jens Munk

kr. 200,00

Historisk tidsskrift. Bind 47

kr. 200,00

Historisk tidsskrift. Bind 44

kr. 200,00

Historisk tidsskrift. Bind 48

kr. 200,00

Norsk slektshistorisk tidsskrift. Bind XXV og XXVI

kr. 500,00

Historisk tidsskrift. Bind 52

kr. 200,00

Historisk tidsskrift. Bind 49

kr. 200,00

Norsk slektshistorisk tidsskrift. Bind XXXI

kr. 300,00

Historisk tidsskrift. Nr. 2/1980

kr. 125,00

Historisk tidsskrift Nr.3/1980

kr. 125,00

Historisk tidsskrift Nr.4/1980

kr. 125,00

Historisk tidsskrift nr.2/1976

kr. 125,00

Historisk tidsskrift nr. 3/1976

kr. 125,00

Historisk tidsskrift nr.4/1976

kr. 125,00

Historisk tidsskrift nr. 1/1978

kr. 125,00

Historisk tidsskrift nr. 2/1978

kr. 125,00

Historisk tidsskrift nr. 3/1978

kr. 125,00

Historisk tidsskrift nr. 4/1978

kr. 125,00

Historisk tidsskrift nr. 1/1979

kr. 125,00

Historisk tidsskrift nr.2/1979

kr. 125,00

Historisk tidsskrift nr.3/1979

kr. 125,00

Historisk tidsskrift nr. 1/1977

kr. 125,00

Historisk tidsskrift nr.2/1977

kr. 125,00

Historisk tidsskrift nr. 3/1977

kr. 125,00

Historisk tidsskrift nr.4/1977

kr. 125,00

Historisk tidsskrift nr. 1/1981

kr. 125,00

Historisk tidsskrift nr. 3/1981

kr. 125,00

Historisk tidsskrift nr. 4/1981

kr. 125,00

Historisk tidsskrift nr. 2/1982

kr. 125,00

Historisk tidsskrift nr. 4/1982

kr. 125,00

Historisk tidsskrift bind 45

kr. 200,00

Sølvi Sogner og Kari Telste. Ut og søkje teneste - historia om tenestejentene

kr. 160,00

Folkestyre? Kritisk lys på 1814-demokratiet

kr. 200,00

Birgit Wiig. Kvinner selv

kr. 150,00

Per Ole Johansen. Menstadkonflikten 1931

kr. 150,00

Jan-Erik Ebbestad Hansen. Norsk tro og tanke 1000-1940

kr. 150,00

Hallvard Rieber-Mohn. Tyske skjebner fra Weimar til Bonn

kr. 100,00

Jostein Nyhamar. Einar Gerhardsen 1897-1945

kr. 150,00

Kristin von Hirsch. Barndom 50-tallet

kr. 125,00

Jon Gunnar Arntzen. Barndom 40-tallet

kr. 125,00

G.H. von Wright. Vitenskapen og fornuften

kr. 150,00

Søren Kierkegaard. Begrepet angst

kr. 200,00

Vera Henriksen. Sagaens kvinner

kr. 150,00

H.R. Ellis Davidson. Nordisk mytologi

kr. 130,00

Eric Hobsbawm. Ekstremismens tidsalder

kr. 160,00

Anders Hellberg og Anders Jörle. Russisk rulett

kr. 120,00

Veien til livet. En antologi av og om Albert Schweitzer

kr. 100,00

Yngvar Ustvedt. Det skjedde i Norge. Bind 1. 1945-1952

kr. 125,00

Yngvar Ustvedt. Det skjedde i Norge. Bind 3. 1952-61

kr. 125,00

Yngvar Ustvedt. Det skjedde i Norge. Bind 5. 1961-72

kr. 125,00

Yngvar Ustvedt. Det skjedde i Norge. Bind 2

kr. 125,00

Yngvar Ustvedt. Det skjedde i Norge. Bind 4. 1952-61

kr. 125,00

Yngvar Ustvedt. Det skjedde i Norge. Bind 6. 1961-72

kr. 125,00

Stewart Perowne. Romersk mytologi

kr. 130,00

Mentz Schulerud. Akershus i dikterens speil

kr. 120,00

Hertug Frederik av Normandie

kr. 180,00

Dag Østerberg. Et essay om Vestens kultur 1740-2000

kr. 180,00

Reidar T. Larsen. Styrt fra Moskva

kr. 150,00

Einar Gerhardsen. Fellesskap i krig og fred

kr. 125,00

Brian Moynahan. Russlands århundre

kr. 225,00

Harald Munthe-Kaas. Kinas nye ansikt

kr. 100,00

Norge på havet - fra krimkrigen til våre dager

kr. 180,00

Steve Coll. Familien Bin Laden

kr. 150,00

George Jonas. Israelsk anti-terrorisme etter München-massakren

kr. 150,00

Jahn Otto Johansen. Russisk nærkontakt

kr. 125,00

Ala Bashir/Lars Sigurd Sunnanå. Saddams fortrolige

kr. 150,00
Side 1 av 2

Handlekurv

 x 

Handlekurv er tom

Bøker fra Lillehammer Antikvariat selges kun gjennom vår nettbutikk. Bøkene sendes som pakke med vedlagt faktura.

Porto er ikke inkludert i bokens pris. Pakker inntil fem kilo vil i de aller fleste tilfeller belastes med kroner 70,- Mer enn fem kilo, kroner 149,-  Avvik kan forekomme ved forsendelse av ukurante formater, etc. Større forsendelser etter avtale.

Angrerettloven gjelder ved kjøp i vår nettbutikk. Du har rett til å angre kjøpet innen 14 dager etter mottatt vare. Kjøper betaler returporto. 
https://www.forbrukertilsynet.no/lov-og-rett/angrerettloven

Vi vektlegger en grundig beskrivelse av bøkenes tilstand. Hvis du mener at boken ikke samsvarer med beskrivelsen, det vil si at den har feil eller mangler som burde vært oppgitt, kan boken refunderes uten kostnad. Vi tilbakebetaler porto etter Postens takster når refundert vare er mottatt.

Kontakt

Henning Log
Lillehammer Media AS
Postboks 132
2601 LILLEHAMMER
Tlf: 97 06 45 18
Org.nr. 990 102 473