Lokalhistorie

Einar Hovdhaugen. Gardar og slekter i Fron.

kr. 350,00

Øyer Sparebank 1863-1963

kr. 150,00

Mjøsa. Årbok 1982-83

kr. 95,00

Anine Wollebæk Slaatto. Lillehammer-profiler

kr. 150,00

Livshistorie fra et kystsamfunn i Aust-Agder

kr. 100,00

Oalv Åsmundstad. Ovanom Helgefell.

kr. 150,00

Gjøvik bys historie

kr. 250,00

Per Ottesen. Hågå. Per Gyntgården

kr. 150,00

Ringsakeralmenningene etter 1915. Bind II

kr. 300,00

Hans Flaten. Hemsedal 1814-1914.

kr. 225,00

Ole Løkås. Sandnessjøen Samvirkelag 50 år

kr. 125,00

Fylkestings-forhandlinger. Buskerud fylke 1928

kr. 300,00

Per R. Bærøe. Lillehammer 1847-1927

kr. 150,00

Årbok for Gjøvik. Tverrdalene

kr. 150,00

Eie Andersen. Mer om øyfolket (Vestfold)

kr. 200,00

Årbok 2004. Ringsaker, Veldre og Brøttum historielag

kr. 100,00

Kjell Hallmann/Ole J. Andersen. Politihistorie for Hønefoss

kr. 100,00

Arvid Svendsen. … som en tiøring blæint femøringer

kr. 75,00

Ringsaker, Veldre og Brøttum historielag. Årbok 1998

kr. 100,00

Ringsaker, Veldre og Brøttum historielag. Årbok 1999.

kr. 100,00

Ringsaker, Veldre og Brøttum historielag. Årbok 1994.

kr. 75,00

Ringsaker, Veldre og Brøttum historielag. Årbok 2009.

kr. 100,00

Kari Skanche. Fjellkongen Ludvig "Ludden"

kr. 125,00

Brøttum historielag. 80 år - 2011. Jubileumsberetning.

kr. 75,00

Brøttum historielag. På gamle stier imilla Mjøsen og Messen

kr. 95,00

Ringsaker, Veldre og Brøttum historielag

kr. 95,00

Ringsaker, Veldre og Brøttum historielag. Årbok 1993

kr. 95,00

Brøttum historielag. På gamle stier imilla Mjøsen og Messen. 1984.

kr. 95,00

Brøttum historielag. På gamle stier imilla Mjøsen og Messen. 1982.

kr. 95,00

Ringsaker, Veldre og Brøttum historielag. Årbok 2016.

kr. 125,00

Brøttum historielag. På gamle stier imilla Mjøsen og messen. 1984.

kr. 95,00

Ringsaker, Veldre og Brøttum historielag. Årbok 2017

kr. 125,00

Jarle Rømo. Skolen på Brøttum i 200 år

kr. 150,00

Thorleif Solberg. Vågård og Marigårds historie

kr. 200,00

Trysilvassdragets skogeierforening og skogen

kr. 200,00

Hedmarks historie. Første fellesbind.

kr. 200,00

Sissel Lange-Nielsen. Historien om Aker gård

kr. 130,00

Årbok for Hadeland 1978

kr. 100,00

Fjaler gjennom 1000 år

kr. 275,00

Ruseløkka skole 100 år. 1871-1971.

kr. 125,00

Eide kirkes 200 års jubileum

kr. 125,00

Asle Svarverud. Ringerike gjennom fire årstider

kr. 130,00

Sigurd Senje. Vi i Østensjøbyen

kr. 150,00

Hønefossboka 2002

kr. 150,00

Margit Harsson. Stein - en storgård på Ringerike

kr. 200,00

Anders Gaarder. 25 år i Valdres-turismens tjeneste

kr. 125,00

Vallø & Omegn historielag. Fra Teien til lille Bogen

kr. 125,00

Vang Mållag. Ro meg over. Vers frå Vang

kr. 100,00

Byminner. Fagerborg

kr. 100,00

Per Kveseth. Hønefoss og Omegn faglige Samorganisasjon 1918-1993

kr. 125,00

Jevnaker kirke 150 år

kr. 95,00

Sannidal kirke og menighet gjennom 200 år

kr. 95,00

Lillehammer og Omland Turistforening (1947). Første årgang.

kr. 100,00

Lillehammer. Glimt fra den gamle by

kr. 100,00

Lillehammer. Glimt fra den gamle by 2

kr. 100,00

Årbok for Gudbrandsdalen 1969

kr. 110,00

Oddvar Rakeng. 43 opplandskunstnere

kr. 150,00

Åsa Bjertnæs. Livet på Holoaster i Nordmarka

kr. 225,00

Fotballklubben "Fremad" Lillehammer 1911-1946

kr. 300,00

Sven Ola Hådi. Gamle Hådi før og nå (Lesja)

kr. 200,00

Vandreboka for Fåberg og Lillehammer

kr. 135,00

Manns minne. Trøndelag. Daglegliv ved hundreårsskiftet

kr. 125,00

Per R. Bærøe. Lillehammer 1827 til 1900

kr. 145,00

Rolf Kjærnsli. Lillehammer Skiklub 1883-1983

kr. 125,00

Fåberg kirke 1727-1977

kr. 100,00

Skibladner 1856-1981

kr. 150,00

Olaf Heitkøtter/Arvid Møller. Se Norges OL-dal! Lillehammer og Gudbrandsdalen

kr. 120,00

Henrik Haugstøl. Bilder fra det gamle Christiania

kr. 150,00

Sjøforsvaret i Rogaland

kr. 220,00

Leif Th. Pettersen. Elektrisitetsforsyningen på Ringerike gjennom 75 år

kr. 100,00

Ragnar Pedersen. Seterbruket på Hedmarken

kr. 200,00

Arne Staff. Hamarjazz i 50 år

kr. 175,00

Ragnar Pedersen. Lillehovdbygningen (Vallset, Stange kommune)

kr. 75,00

Glimt fra gamle Hamar

kr. 125,00

Johs. Bueie. Kring ei mjølkerampe

kr. 100,00

Hedmark i nær fortid

kr. 150,00

Lars Kindem. Vossavangen. Bind I

kr. 450,00

Speidern i Hønefoss 1915-2015

kr. 145,00

Ringerike, Hole og Jevnaker. Året som gikk 2000

kr. 150,00

Bjarne Langseth. Randselvas verdier i et historisk perspektiv

kr. 100,00

Gustav Brosing. Bergen vår by

kr. 150,00

Josef Strand. På råk og rekste

kr. 200,00

Ole Hershoug. Fedrenegården. Trekk av livet på en storgård på Hedemarken før i tiden

kr. 150,00

Någgå tå huru. Fåbergmålet slik det ha vore

kr. 125,00

Årbok for Valdres 2001

kr. 150,00

Kåre Kleivan. Norge i nord

kr. 125,00

Ulf Moen/Jan O. Henriksen. Trondhjemske streker

kr. 175,00

Martin Dehli. Den høyere skole i Gjøvik 1873-1940

kr. 150,00

I hundre. Valdresbanens historie

kr. 180,00

Arne Bergdølmo. Ei tid som var...

kr. 200,00

Rennebuboka. Bind IV. Gard og ætt

kr. 400,00

Åmund Elvesæter. Garden og hotellet Elvesæter i Bøverdalen

kr. 200,00

Skatval. Vår historiske arv. Skatval kommune 1902-1961. Bind VI.

kr. 150,00

Skatval. Vår historiske arv. Den første tid. Bind IV

kr. 150,00

Historielagene i Stjørdalsbygdene

kr. 125,00

Alfred Kvalheim. Stril og embetsmann

kr. 145,00

Vera Henriksen. Spiterstulen gjennom 150 år

kr. 160,00

Historien bak gatenavnene i Lillehammer

kr. 150,00

Per R. Bærøe. Lillehammer 1847-1927

kr. 130,00

Bygd og by i Norge. Hedmark

kr. 130,00

Bygd og by i Norge. Akershus

kr. 130,00

Per R. Bærøe. Lillehammer 1827-1900

kr. 130,00

Anine Wollebæk Slaatto. Lillehammer-profiler. Artikkelsamling

kr. 100,00

Vera Henriksen m.fl. Spiterstulen

kr. 100,00

Landingen. Årbok 1992

kr. 100,00

Landingen. Årbok 1987

kr. 100,00

Landingen. Årbok 1984

kr. 100,00

Landingen. Årbok 1989

kr. 100,00

Landingen. Årbok 1983

kr. 100,00

Landingen. Årbok 1979

kr. 100,00

Landingen. Årbok 1993

kr. 100,00

Jakob E. Ågotnes. I Bjørnstjernes hus

kr. 100,00

Odd Strand. En kongstanke. Bergensbanens elektrifisering

kr. 150,00

Mikjel Sørlie. Hedalsmålet

kr. 180,00

Lillehammer meieri 100 år

kr. 130,00

Skogen i Fåberg (1961)

kr. 120,00

Magne R. Skårberg ...med glimt i øyeblikket

kr. 120,00

Sjusjøen fjellkirke 1962-2012

kr. 100,00

Årbok for Vefsn, Grane og Hattfjelldal 2018

kr. 130,00

Årbok for Vefsn, Grane og Hattfjelldal 2017

kr. 130,00

Årbok for Vefsn, Grane og Hattfjelldal 2016

kr. 130,00

Det muntre Lillehammer. Årbok 1998

kr. 120,00

Ola Matti Mathisen. Mesnaelva. Elva i våre hjerter

kr. 120,00

Træsliberiene ved Hensfoss, Svinefoss, Hofsfoss og Hønefoss

kr. 250,00

Bjørnar Ingulfsen. Mosjøen og Vefsn - der hav og fjell møtes

kr. 140,00

Egil Ellingsen. Fra Friheim til Jorekstad gjennom 100 år

kr. 125,00

Tor Østlund/Håkon Løbben. Postkort forteller om Ringerike

kr. 200,00

Per Ottesen. Hågå. Per Gyntgården

kr. 100,00

Gunnar Brun Nissen. Røros kobberverk 1644-1974

kr. 250,00

Jevnaker idrettsforening 85 år

kr. 50,00

Almenningene på Hadeland 1907-1957

kr. 150,00

Anders Sandvig. I praksis og på samlerferd

kr. 300,00

Kumur. Minner fra krigstida. Snåsa historielag

kr. 100,00

Arve Lillevold. Hotel Central Elverum 1918-1968

kr. 180,00

Kongsberg kirke. Bergstadens juvel

kr. 180,00

Per Kveseth. I.F. Tyristubben 1892-1992

kr. 125,00

Thure Lund. Toner fra Modum

kr. 140,00

Norske gardsbruk. Hedmark fylke II

kr. 225,00

Norske gardsbruk. Hedmark fylke V

kr. 225,00

St. Hallvard. Organ for Selskabet for Oslo byes vel. 1939

kr. 210,00

Aker 1837-1937

kr. 125,00

Aker 1837-1937 Bind II

kr. 125,00

Aker 1837-1937 Bind V

kr. 125,00

Aker 1837-1937 Bind IV

kr. 125,00

O. J. Høyem. Nes eller Bynes (og Buvik)

kr. 500,00

Jakob Andr. Samuelsen. Folkeminne frå Modum

kr. 150,00

IF Liv/Fossekallen 1895-1995

kr. 200,00

Per Ove Undseth. Fortellinger fra barndom og ungdom (Rendalen)

kr. 150,00

Frogn bygdebokverk. Bind 2

kr. 225,00

Frogn bygdebokverk. Bind III

kr. 225,00

H.O. Christophersen. På byens terskel

kr. 150,00

Ringerikes lensmenn. 800 år i kongens tjeneste

kr. 200,00

Den høyere skolen i Hønefoss 1884-1984

kr. 225,00

Buskerudboka

kr. 200,00

Hønefossboka 2002

kr. 180,00

Harald Utter. Eventyret CC Vest

kr. 150,00

Kari Lindbekk. Lofoten og Vesterålens historie 1500-1700

kr. 225,00

Jan Helge Østlund. Med Hønefoss i sentrum

kr. 160,00

Fotefar. Tidsskrift for sogelaga i Vanylven

kr. 120,00

Ringerike Sparebanks Kulturstiftelse. Fengselet 1864-2014

kr. 150,00

Bærums Skiklub 1885-1985

kr. 150,00

TurRike Ringerike

kr. 150,00

Jon Gunnar Arntzen/Stig-Audun Hansen. Oslo 1900-1925

kr. 200,00

Tor Selstad/Arve Stensrud. Den store Mjøsboka

kr. 100,00

Henry Nordstrøm. Det gamle Lillehammer. Historier bak byhistorien

kr. 130,00

Oslo Brannvesen 125 år. 1861-1986

kr. 150,00

Brann- og redningsetaten (Oslo). Jubileumsåret 2011

kr. 130,00

Bjarne Jensen. Stuene i Marka

kr. 135,00

Leif Sverre Berg. Uka som gikk i Hønefoss

kr. 450,00

Eli Moen. Modum - ei bygd, tre elver

kr. 225,00

Johan O. Jensen. Trondheims vår barndoms by

kr. 100,00

Årbok 1994. Ringerike - Hole - Jevnaker

kr. 135,00

John W. Jacobsen. Glimt fra dagliglivet i Lier fra 1900 til 1960-årene

kr. 225,00

Ivar Aasen. Ord, uttrykk og inntrykk frå Hallingdal og Valdres

kr. 260,00

N.R. Østgaard. En Fjeldbygd. Billeder fra Østerdalen

kr. 100,00

Sigrid og Håkon Christie. Norske minnesmerker. Norges kirker. Buskerud bind I

kr. 180,00

August Mauritzen. Toner fra Tigerstaden

kr. 130,00

Musikklivet på Nakkerud og Tyristrand gjennom tidene

kr. 225,00

Nils Viker. Dal og vidde. Imsdalen og Ringebufjellet

kr. 100,00

Øystein Brekke. Hønefoss sjakklubb gjennom tidene

kr. 145,00

Else Bjørnson. Aulestad

kr. 145,00

Einar Granum. Vagabond i Oslo by

kr. 130,00

Christoffer Bye. Mitt barndomsrike (Geithus, Modum)

kr. 290,00

50 år med Hamar og Omegn boligbyggelag

kr. 110,00

Dagfinn Grønoset. Finnskogens folk

kr. 180,00

Hedmark forteller

kr. 130,00

Rømskog bygdebok

kr. 225,00

Årbok for Hadeland 2001

kr. 100,00

Gerd Hennum. Hadeland

kr. 250,00

Handlekurv

 x 

Handlekurv er tom

Bøker fra Lillehammer Antikvariat selges kun gjennom vår nettbutikk. Bøkene sendes som pakke med vedlagt faktura.

Porto er ikke inkludert i bokens pris. Pakker inntil èn kilo vil i de aller fleste tilfeller belastes med kroner 95,- Inntil to kilo kroner 115,- Avvik kan forekomme ved forsendelse av ukurante formater, etc. Pakker fra to til 10 kilo betales med kr 149,- Større forsendelser etter avtale.

Angrerettloven gjelder ved kjøp i vår nettbutikk. Du har rett til å angre kjøpet innen 14 dager etter mottatt vare. Kjøper betaler returporto. 
https://www.forbrukertilsynet.no/lov-og-rett/angrerettloven

Vi vektlegger en grundig beskrivelse av bøkenes tilstand. Hvis du mener at boken ikke samsvarer med beskrivelsen, det vil si at den har feil eller mangler som burde vært oppgitt, kan boken refunderes uten kostnad. Vi tilbakebetaler porto etter Postens takster når refundert vare er mottatt.

Kontakt

Henning Log
Lillehammer Media AS
Postboks 132
2601 LILLEHAMMER
Tlf: 97 06 45 18
Org.nr. 990 102 473